Cách nhận thấy biển số ôtô, xe máy của 63 tỉnh, thành ordinacijalukic.ba

Biển số ôtô, xe máy ở mỗi địa phương sẽ được quy định với những số lượng không giống nhau, biển số được gắn ở đuôi xe nếu với mô tô hay cả đầu xe và đuôi xe nếu với ôtô.

Theo Phụ lục 02 của Thông tư 24/2023/TT-BCA - Có hiệu lực từ là 15/8/2023, biển số xe dân sự trên Việt Nam hiện nguồn gốc từ số 11 đến 99 (không hề có địa phương nào mang số 13).

Cách nhận biết biển số ô tô, xe máy của các tỉnh
Ảnh minh họa

Địa phương có nhiều biển số xe nhất là TP. thành phố thành phố Hồ Chí Minh với cùng 11 biển số: 41 và từ 50 đến 59. Tiếp theo là Thủ đô thành phố Hà Thành với 6 biển số: 29 đến 33 và 40; tiếp theo là TP Hải Phòng và Đồng Nai, đều phải có 2 biển số xe.

Cụ thể như sau:

Biển số xe màu xanh

Biển số xe màu xanh là loại biển số có nền màu xanh, chữ và số white color được cấp cho những cơ quan tiếp theo đây:

- Các cơ quan của Đảng.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội và những cơ quan của Quốc hội.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp; những Ban chỉ huy Trung ương.

- Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ủy ban An toàn giao thông vương quốc.

- Ủy ban nhân dân những cấp và những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn tkhô nóng niên Cộng sản thành phố thành phố Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam).

- Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập.

- Ban vận hành dự án có tính năng vận hành nhà nước.

Biển số xe red color

Biển số xe red color là loại biển số có nền red color, chữ và số white color được cấp cho xe cơ giới, xe máy chuyên sử dụng trong Bộ Quốc phòng (theo hướng dẫn tại Thông tư 169/2021/TT-BQP).

Xe của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ được nhận diện bằng những ký hiệu biển số riêng. Ví dụ: Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc Phòng (TM), Tổng cục Chính trị (TC), Tổng cục Hậu cần (TH), Tổng cục Kỹ thuật (TT), Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (TK), Tổng cục II (TN), Quân Khu 1 (KA)…

Các xe này khi tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp cũng rất được hưởng quyền ưu tiên theo Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 này là khồng hề bị tiết kiệm vận tốc; được phép đi vào đường ngược chiều, những đường khác trọn vẹn có thể đi được, kể cả trường hợp có đèn đỏ và chỉ phải tuân theo hướng dẫn của lực lượng tinh chỉnh và điều khiển giao thông.

Hiểu rõ ký tự trên biển số xe

Hai số đầu: Ký hiệu địa phương đăng ký xe. Ký hiệu của từng địa phương như ở bảng nêu trên, kể cả hai chữ số, từ là 11-99.

Chữ cái tiếp theo: Seri đăng ký. Seri đăng ký xe kể cả những chữ cái trong từ A đến Z.

Nhóm số đến ở đầu cuối: Thứ tự đăng ký xe. Nhóm số đến sau cuối trên biển số xe gồm 5 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99 là số thứ tự đăng ký xe.